pon.. cze 24th, 2024

Akcje spółek giełdowych od lat cieszą się olbrzymią popularnością wśród inwestorów z całego świata i nic nie wskazuje na to, aby cokolwiek w tej kwestii miało się zmienić. Nie zmienia to faktu, że są to instrumenty stosunkowo ryzykowne i wymagają od inwestora zarówno rozległej wiedzy o finansach, jak i pewnego doświadczenia oraz szeroko rozumianego horyzontu inwestycyjnego. Sprawdź zatem dlaczego i w jaki sposób kupić akcje?

Dlaczego akcje niosą ryzyko?

Ceny akcji spółek notowanych na giełdzie w ogromnym stopniu podlegają zmiennym prawom popytu i podaży, a także innym czynnikom zewnętrznym, wśród których można wymienić:

  • politykę lokalną i międzynarodową,
  • klęski żywiołowe,
  • gospodarka poszczególnych państw,
  • aspekty psychologiczne.

Każdy z wymienionych elementów wpływa na wahania wycen akcji spółek i w ogólnym rozrachunku może prowadzić do dużych zysków lub równie wysokich strat.

Jak kupić akcje?

Kupno akcji jest nieodłącznie związane z wejściem na giełdę.

Giełda jest natomiast miejscem, gdzie prywatne osoby lub klienci instytucjonalni mogą dokonywać zakupu lub sprzedaży akcji, obligacji albo papierów wartościowych. Inwestor to z kolei osoba kupująca, jak i sprzedająca takie papiery.

Każdy, kto kupuje te popularne instrumenty finansowe robi to z myślą o wypracowaniu zysku w postaci:

  • dywidendy,
  • odsetek,
  • wzrostu ceny.

Aby dokonać zakupu akcji, trzeba założyć rachunek inwestycyjny. Warto w tym celu wybrać renomowanego brokera, tj. Saxo Bank Polska, który zapewnia dostęp do ponad 19 000 akcji z całego świata.

Dwa sposoby inwestowania w akcje

Pierwszy sposób to samodzielne nabywanie i zbywanie akcji spółek giełdowych.

Aby inwestować z zyskiem, należy wcześniej dokładnie poznać model biznesowy, a także bieżącą kondycję finansową wybranych spółek oraz sprawdzić jej wycenę i perspektywy w kolejnych kwartałach. Wbrew pozorom nie jest to takie proste, gdyż analiza finansowa spółki giełdowej jest bardzo skomplikowana i wymaga cierpliwości oraz czasu.

Czy można przewidzieć notowania akcji?

Ceny akcji spółek notowanych na giełdzie podlegają takim samym prawom popytu i podaży jak wszystkie inne towary czy też usługi.

Jeśli chcesz inwestować w akcje, wybieraj takie spółki, które wykazują potencjalny wzrost.  Aby jednak zrozumieć mechanizm spadku lub wzrostu, musisz wiedzieć, że cena poszczególnych akcji zależy w dużej mierze od oczekiwań związanych z potencjalnym rozwojem przedsiębiorstwa. W praktyce oznacza to, że bieżąca cena akcji wynika z dostępnych publicznie informacji o wszystkich wydarzeniach związanych ze spółką oraz jej bieżącej sytuacji ekonomicznej.