pon.. cze 24th, 2024

Stale zwiększający się popyt na wyroby, a także ciągłe powstawanie konkurencyjnych firm to okoliczności, które zmuszają przedsiębiorców do modernizacji swoich zakładów i systemów z tradycyjnych na bardziej zautomatyzowane. Dzięki temu łatwiej jest sprostać rosnącym wymaganiom klienta, a także przyspieszyć procesy produkcyjne. Automatyzacja stanowisk jest przydatna szczególnie przy niebezpiecznych dla zdrowia pracownika miejscach pracy. Wykorzystanie maszyn wykonujących gięcie blachy jest szybsze, bardziej ekonomiczne, zapewnia również większą ergonomię podczas wykonywania pracy.

Metody tradycyjne

Stanowisko do gięcia blach bez automatyzacji składa się z prasy krawędziowej, stanowiska poboru materiału i stanowiska odkładania gotowych zagiętych detali. Należy tu również wymienić pomocnicze akcesoria i dodatkowe części maszyn. Przed przystąpieniem do uruchomienia urządzenia zwykle następuje programowanie prasy za pomocą odpowiedniego oprogramowania lub bezpośrednio na sterowniku maszyny. Ustala się w ten sposób schemat procesu zaginania. Następnie technolog lub operator dobiera odpowiednie narzędzia i dopasowuje je do realizowanego detalu. W przypadku uczestnictwa w procesie technologa, przygotowanie programu kończy się wysłaniem poprzez sieć gotowego programu do maszyny lub przekazaniem np. na USB do operatora. Tradycyjne prasy krawędziowe CNC do gięcia blachy obsługiwane są ręcznie, pracownik lub pracownicy, korzystając z przygotowanego programu, wprowadza niezbędne ustawienia i kontroluje pracę urządzenia podając materiał, następnie trzymając detal podczas gięcia i odkładając gotowe elementy.

Stanowisko zautomatyzowane – czym się charakteryzuje?

W przeciwieństwie do standardowych stacji roboczych, tj. pras krawędziowych CNC obsługiwanych przez operatorów, stanowiska automatyczne wprowadzają dodatkową jednostkę autonomiczną w postaci robota manipulującego. Stanowisko zawiera pola załadowcze i odkładcze oraz wygrodzoną strefę bezpiecznej pracy dla robota, która zapewnia bezpieczną obsługę. Praca stanowiska jest całkowicie automatyczna i sterowana z zewnątrz za pośrednictwem HMI, które wizualizuje nie tylko stanowisko, ale i status każdego komponentu stanowiska. W wypadku jakiejkolwiek awarii wskazuje źródło i miejsce awarii. Od firmy integrującej zależy, jak dokładne będą to informacje i jak dalece pomocne w rozwiązaniu problemu.

Bardzo ważnym elementem jest zdalny dostęp przez integratora do takiego stanowiska, co pozwala znakomicie skrócić i ułatwić usunięcie awarii, jak również w razie konieczności, dokonać niezbędnych zmian w programie.

Zrobotyzowane stanowiska do gięcia, w zależności od rodzaju i wielkości realizowanych detali mogą być wyposażone w stacje przechwytu giętego detalu, stanowisko do automatycznej zmiany chwytaka (obsługa detali o różnych geometriach) oraz różne rodzaje sposobu zamocowania robota, od stacjonarnego do umieszczenia robota na torowisku, zakotwionym w podłożu lub podwieszonym.

Zalety automatycznych stanowisk do gięcia blachy

System automatyczny może jak widać znacznie wpłynąć na przyspieszenie pracy. Wśród głównych zalet stanowisk zautomatyzowanych najważniejsze to:

  • bardzo duże możliwości konfiguracji urządzenia;
  • wysoka wydajność urządzenia – pozwala wykonać nawet kilkukrotnie więcej komponentów w czasie zmiany (dotyczy to np. dużych i ciężkich detali) ;
  • szybkie i bezproblemowe programowanie robota i ustawianie parametrów wytwarzanych detali;
  • zwiększenia elastyczności w produkcji, szybsza realizacja zleceń;
  • zdalna diagnostyka stanowiska i możliwość wprowadzania zmian on-line;
  • zwiększenie bezpieczeństwa operatorów poprzez zastosowanie robota przy pracach stwarzających ryzyko dla zdrowia pracowników.

Przemysł 4.0 wymusza na przedsiębiorcach stosowanie rozwiązań cyfrowych i zaawansowanej technologii by zwiększyć konkurencyjność. Stanowiska zautomatyzowane z pewnością będą zyskiwać w najbliższych latach i stopniowo będą obejmować coraz więcej procesów w zakładach produkcyjnych.