pon.. cze 24th, 2024

Dlaczego przeglądy gaśnicy są obowiązkowe? Jak często trzeba je wykonywać? Które gaśnice podlegają przeglądom? Gdzie można dokonać przeglądu?

Wszystkie urządzenia przeciwpożarowe służące do ochrony budynku muszą obowiązkowo podlegać kontrolom stanu technicznego, a także licznym przeglądom. Do tego typu urządzeń zaliczamy hydranty, czujniki dymu, urządzenia natryskujące, elementy oświetlenia ewakuacyjnego, sygnalizację przeciwpożarową i oczywiście wszystkie rodzaje gaśnic.

Gaśnica przeciwpożarowa to nie tylko jeden z obowiązkowych elementów wyposażenia każdego budynku oddawanego do użytku publicznego, ale przede wszystkim jeden z głównych środków ochronnych w przypadku pożaru domu, mieszkania lub biura.

Jak powinno się zadbać, by gaśnice znajdujące się w naszym zakładzie pracy były gotowe do użycia w każdej chwili?

Dlaczego musimy wykonywać przeglądy gaśnic?

Bezpośrednią przyczyną, dla której przeglądy gaśnic stanowią obowiązkowy element funkcjonowania budynku zgodnie z zasadami BHP to Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (z 7.06.2010) w sprawie przeciwpożarowej ochrony budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

Dużo ważniejszym jednak powodem, dla którego prawo nałożyło ten obowiązek jest bezpieczeństwo użytkowników budynku. Wszystkie gaśnice, które znajdują się w zakładach pracy muszą być w pełni sprawne, by w razie potrzeby dawać absolutną pewność, że zadziałają.

Jak często należy dokonywać przeglądu gaśnic?

W przypadku każdego ze znanych w Polsce typów gaśnic – przegląd jest wymagany co roku. Jednak wielu producentów gaśnic zabezpiecza się i na etykiecie podaje krótszy termin, by zapewnić jeszcze większe bezpieczeństwo użycia gaśnicy.

Przegląd jest także wymagany każdorazowo po użyciu gaśnicy. Natomiast środki gaśnicze wymieniać trzeba co 5 lat na zupełnie nowe, gdyż mniej więcej w takim czasie następuje ich przeterminowanie.

Ważne: poza standardowymi, regulowanymi przez prawo przeglądami, zalecane są także kontrole gaśnic, które co najmniej raz na kwartał wykonuje użytkownik. Taka kontrola polega na sprawdzeniu, czy gaśnica znajduje się tam, gdzie powinna, a także na sprawdzeniu poziomu jej napełnienia. Dodatkowo należy sprawdzić wówczas, czy gaśnica jest prawidłowo ustawiona, dobrze dostępna, widoczna z odpowiedniej odległości, oraz czy instrukcja jest zwrócona do zewnątrz i dostatecznie czytelna dla użytkownika. Należy także dokonać kontroli, czy gaśnica nie jest uszkodzona, oraz czy wszelkie plomby i wskaźniki są unieruchomione.

Jakie są rodzaje gaśnic?

W Polsce przepisy wyróżniają pięć typów gaśnic, wśród nich są:

 • gaśnice typu A do pożarów materiałów organicznych, stałych;
 • gaśnice typu B do pożarów materiałów organicznych, stałych ale także topiących się, oraz w stanie ciekłym;
 • gaśnice typu C do pożarów gazów;
 • gaśnice typu D do pożarów metali;
 • gaśnice typu F do pożarów tłuszczów i olejów.

Na czym polega kompleksowy przegląd gaśnicy?

Na rynku funkcjonuje sporo firm, do których można zwrócić się o pomoc w momencie, gdy zbliża się termin kolejnego obowiązkowego przeglądu gaśnic. Wiele z tych przedsiębiorstw oferuje wysokiej jakości usługi i kompleksowo sprawdza stan techniczny gaśnic. Jakie czynności powinny być wykonane przez rzetelną firmę? Należą do nich:

 • sprawdzenie ogólnego stanu technicznego zbiornika gaśnicy, a także jej daty produkcji i oznakowań trwałych;
 • sprawdzenie stanu powłoki lakieru, czytelności wszelkich oznakowań i etykiet, w tym także instrukcji;
 • skontrolowanie stanu elementów zewnętrznych, plomb, ewentualnych śladów proszku;
 • sprawdzenie stanu ciśnienia wewnątrz zbiornika gaśnicy;
 • kontrola sprawności węża, jego stanu technicznego oraz drożności;
 • porównanie stanu faktycznego z certyfikatem;
 • sprawdzenie stanu proszku i ważenie gaśnicy w celu sprawdzenia ilości proszku gaśniczego.

Warto skorzystać z usług profesjonalnej firmy zajmującej się zapewnianiem zgodności z przepisami BHP – wówczas zyskuje się pewność, że wszystkie urządzenia w budynku są w dobrym stanie technicznym, dzięki czemu dają maksymalną ochronę przed zagrożeniami.

Źródło: FireBHPsecurity – szkolenia przeciwpożarowe