pon.. cze 17th, 2024

Dyrektor zakupów to bardzo istotna osoba w każdej firmie. Zazwyczaj na stanowisku tym zatrudniona jest specjalista, który posiada ogromną wiedzę z zakresu handlu, zarządzania oraz negocjacji. Osoba zatrudniona na tym stanowisku ma mnóstwo zadań, w których mogą mu pomóc nowoczesne narzędzia FlexiSolutions.

Zadania dyrektora ds. zakupów

W zależności od profilu firmy dyrektor ds. zakupów może odpowiadać za:

 • tworzenie standardów i procedur związanych z dokonywaniem zakupów
 • budżetowanie kosztów
 • rozpoznanie rynku dostawców produktów oraz usług
 • nawiązywanie kontaktów z dostawcami
 • negocjacje oraz zawieranie umów
 • ocenę dostawców produktów oraz usług
 • zarządzanie ludźmi
 • przeprowadzanie analiz
 • sporządzanie raportów
 • administrowanie
 • współpracę z innymi działami
 • monitorowanie procesu zakupów firmy
 • optymalizację kosztów.

Rozwiązania FlexiSolutions w pracy na tym stanowisku

Rozwiązania IT dla biznesu zyskują coraz większą popularność w polskich przedsiębiorstwach. Wiele przydatnych funkcji posiadają narzędzia przygotowane przez FlexiSolutions. W jaki sposób oprogramowanie to może pomóc dyrektorom ds. zakupów w ich codziennej pracy?

 • Tworzenie prognoz budżetu oraz budżetowanie kosztów – FlexiReporting to narzędzie, które będzie przydatna m.in. w zakresie przygotowania prognoz realizacji budżetu. Menedżerowie w sposób niepochłaniający dużej ilości czasu mogą sporządzać własne prognozy wyników aż przez cały rok budżetowy. Możliwe są bieżące aktualizacje wykonania budżetu, które są poddawane wewnętrznym akceptacjom. Dzięki funkcji tworzenia prognoz, możliwe jest długoterminowe planowanie działań. FlexiReporting zapewnia również kompleksową pomoc w zakresie budżetowania kosztów zakupów. Istnieje możliwość wprowadzania kosztów za pomocą kwot eksperckich bądź też z wykorzystaniem wskaźników wzrostu oraz ich nośników. System pozwala na wprowadzanie danych o kosztach zakupów w sposób bardzo szczegółowy.
 • Monitorowanie od odchyleń budżetowych – FlexiReporting powala również na przeprowadzenie nie tylko kalkulacji, ale także monitorowania odchyleń od budżetu bazowego oraz prognoz.
 • Kontrola okresowa dokonanych zakupów – FlexiReconciliation to funkcja, dzięki której terminy raportowania skraca się, bez obniżenia jakości informacji finansowych. Salda na kontach księgowych zostaną automatycznie sprawdzone. Rozwiązanie to minimalizuje ryzyko prezentacji nieprawidłowych wyników finansowych. Wszystko dzieje się bez udziału pracownika, który do tej pory spędzał wiele godzin, aby sprawdzić poprawność danych oraz ich zgodność z założeniami.

Wprowadzenie narzędzia, jakim jest FlexiSolutions jest rozwiązaniem niezwykle innowacyjnym. Pozwala nie tylko na prowadzenie szczegółowych analiz finansowych oraz sporządzania raportów, ale również na prowadzenie księgowości oraz audytu bez konieczności poświęcania na czynności wielu roboczogodzin. Ponadto zautomatyzowanie wielu procesów w codziennej pracy dyrektora do spraw zakupów oszczędza jego czas, pozwalając mu na pełne skoncentrowanie się nad zadaniami czysto merytorycznymi. Automatyzacja zmniejsza również ryzyko błędów typowo ludzkich.

Inspirowane: Flexisolutions.pl – systemy business intelligence