pon.. cze 24th, 2024

Certyfikaty Cambridge (FCE, CAE, CPE) to jedne z najbardziej rozpoznawalnych i respektowanych kwalifikacji językowych na świecie. Poświadczają one znajomość języka angielskiego na określonym poziomie, z uwzględnieniem międzynarodowych standardów. Zdanie egzaminu uprawniającego do zdobycia takiego certyfikatu otwiera furtkę na wiele kierunków studiów oraz dróg kariery w Europie i na całym świecie.

FCE — Cambridge English: First

Egzamin FCE potwierdza znajomość języka angielskiego na poziomie B2. Oznacza opanowanie języka w stopniu umożliwiającym swobodne prowadzenie konwersacji, obejmujące przedstawienie swojego zdania oraz umiejętność argumentacji. To także rozumienie artykułów prasowych dotyczących codziennych spraw. Osoba znająca język angielski na poziomie B2 potrafi stworzyć wypowiedź tekstową taką jak list, recenzja czy esej, a także przeprowadzić prezentację na znany jej temat. Osobom posiadającym uprawnienia pedagogiczne, certyfikat FCE umożliwia pojęcie pracy jako nauczyciel angielskiego w przedszkolach, oraz w klasach 1-3 szkoły podstawowej.

CAE — Cambridge English: Advanced

Zdanie egzaminu na poziomie CAE zaświadcza o opanowaniu języka angielskiego na poziomie zaawansowanym — Advanced, bardziej znanym jako poziom C1. Ten stopień znajomości umożliwia podjęcie studiów w języku angielskim, rozumienie i odnoszenie się do artykułów o tematyce naukowej. Znajomość angielskiego na poziomie C1 umożliwia podjęcie pracy w firmach anglojęzycznych oraz pozwala na udział w seminariach naukowych czy konferencjach. Certyfikat CAE uprawnia również przewodników i pilotów turystycznych do obsługi turystów w języku angielskim.

CPE — Cambridge English: Proficiency

Certyfikat na poziomie CPE potwierdza znajomość języka angielskiego na poziomie zbliżonym do native speakera — C2. Osoba, która osiągnęła ten stopień znajomości języka, jest w stanie studiować kierunki doktoranckie lub podyplomowe na uczelniach anglojęzycznych. Może prowadzić negocjacje w środowiskach biznesowych, czy zajmować wysokie stanowiska w zagranicznych firmach, w których głównym językiem jest angielski. Poziom C2 pozwala na rozumienie języka na poziomie abstrakcji, umożliwia między innymi dokładne studiowanie literatury anglojęzycznej, a także podjęcie się pracy tłumacza.

Egzaminy

Certyfikaty Cambridge są respektowane przez około 25 tysięcy uniwersytetów, organizacji i firm o zasięgu globalnym. Egzaminy na CEQ  przeprowadzane są w 2 800 centrach na całym świecie. W Polsce można zapisać się w egzamin w 24 miastach. Każdy egzamin przeprowadzany jest na podstawie jednakowych standardów i niezależnie od poziomu składa się z 4 głównych części:

  1. Reading and Use of English — część sprawdzająca umiejętność czytania materiałów odpowiadających określonemu poziomowi, a także znajomość gramatyki j. angielskiego,
  2. Writing — część sprawdzająca umiejętność tworzenia wypowiedzi pisemnych,
  3. Listening — część sprawdzająca  umiejętność rozumienia materiałów ze słuchu,
  4. Speaking — część sprawdzająca umiejętność prowadzenia konwersacji na danym poziomie znajomości języka.

Certyfikaty Cambridge stanowią jedyne w swoim rodzaju potwierdzanie kwalifikacji językowych. Dla ich zdobycia warto poświęcić czas i pieniądze — szczególnie że zdany egzamin jest ważny bezterminowo. Trzeba pamiętać, że do egzaminu potrzebne jest odpowiednie przygotowanie. Zapraszam więc na kursy języka angielskiego, które pozwolą zdać egzamin śpiewająco!