pon.. cze 24th, 2024

Mikroelektrownie słoneczne cieszą się rosnącą popularnością. Przez ponad ćwierć wieku zapewniają dostęp do darmowej, ekologicznej energii. Co więcej, państwo do inwestowania w fotowoltaikę zachęca także poprzez system dotacji i korzystnych kredytów.  

Korzyści z posiadania fotowoltaiki

Energia pochodząca ze słońca może być doskonałym rozwiązaniem nasilającego się konfliktu pomiędzy: zwiększającym się zapotrzebowaniem na energię elektryczną a wzrastającym zanieczyszczeniem powietrza. Przy jej produkcji nie ma potrzeby spalania surowców kopalnych, więc emisja CO2 nie wzrasta. Dzięki temu nie przyczyniamy się do  negatywnym skutkom zimowego ogrzewania oraz przedostawaniu się do atmosfery gazów cieplarnianych. W efekcie każdy, kto zdecyduje się na inwestycję w fotowoltaikę, sprzyja poprawie stanu środowiska naturalnego, a szczególnie jakości powietrza także wokół własnego miejsca zamieszkania czy pracy.

Fotowoltaika to nie tylko zyski związane z ekologią.  Mikroelektrownie słoneczne są doskonałym rozwiązaniem problemu drastycznie rosnących cen energii elektrycznej. Właściwie im większa będzie coroczna inflacja cen prądu, tym inwestycja zwróci się szybciej. 

Fotowoltaika sprawdza się zarówno w miastach jak i w mniejszych miejscowościach. Korzystają z niej osoby prywatne i przedsiębiorstwa, które dążą do ograniczenia wydatków bieżących, w tym rachunków za energię elektryczną, tym samym podnosząc konkurencyjność funkcjonowania firmy.

Energia elektryczna wytworzona przez instalację fotowoltaiczną może być z powodzeniem wykorzystana do obsługi wszystkich urządzeń zasilanych prądem. Może być przeznaczona także do obsługi ogrzewania, co jeszcze bardziej podnosi jej walory ekologiczne i użytkowe.

Koszty inwestycji versus zyski 

Nie da się ukryć, że inwestycja w instalację paneli słonecznych jest związana z dość wysokim wydatkiem. Koszt zakupu paneli pv, oprzyrządowania oraz montażu uzależniony jest od mocy, jaką instalacja będzie posiadać. W przypadku fotowoltaiki dla domków jednorodzinnych jej wielkość zazwyczaj nie przekracza 10 kWp. W przypadku firm i przedsiębiorstw przeważnie jest większa (warto dodać, że nie ma tutaj ograniczeń w zakresie mocy instalacji pod warunkiem, że przedsiębiorstwo dysponuje odpowiednio dużą powierzchnią konieczną do ułożenia paneli PV).

Szacuje się, że zwrot inwestycji w fotowoltaikę następuje po paru latach użytkowania. Okres zwrotu uzależniony jest od odpowiedniego dostosowania mocy elektrowni słonecznej do potrzeb użytkownika. Co to oznacza? Najbardziej opłacalne są instalacje zaprojektowane w taki sposób, aby zapewniały pokrycie blisko 100% zapotrzebowania na energię elektryczną w skali roku. Trzeba w nich uwzględnić zarówno bieżącą konsumpcję energii przez obiekt, jak i możliwość odbioru nadwyżek prądu przekazanych do sieci publicznej (w przypadku instalacji o mocy do 10 kWp możemy odebrać 80% przekazanej wcześniej nadwyżki energii, 20% to tzw. koszt magazynowania). Budowa elektrowni słonecznej o mocy przekraczającej roczne zapotrzebowanie obiektu jest mniej opłacalna i zarazem wydłuża czas zwrotu inwestycji – niewykorzystany w ciągu roku naddatek wytworzonego prądu przepada. 

Po okresie zwrotu inwestycji fotowoltaika zapewnia niemal darmowy prąd przez kolejne lata. Warto dodać, że gwarancja na panele pv, stanowiące serce całego układu, może wynosić nawet 25 lat i zapewnia wysoką wydajność systemu (co najmniej 80% mocy początkowej) przez ten okres.

Czy można skrócić czas okres zwrotu inwestycji?

Każdy inwestor indywidualny, będący właścicielem lub współwłaścicielem domu jednorodzinnego, może skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej. Jest to sposób na zwrot części inwestycji polegający na odpisie od dochodu środków wydanych na przedsięwzięcie podwyższenia standardu energetycznego, w tym na fotowoltaikę. Warto zaznaczyć, że każdy z inwestorów może w ten sposób odliczyć wydatki do wysokości 53 tys.zł i odpisywać je przez 6 lat.

Innym sposobem na obniżenie kosztów budowy mikroelektrowni słonecznej jest skorzystanie z dotacji państwowych lub samorządowych. Sztandarowym programem ogólnopaństwowym jest „Mój prąd”, w ramach którego osoby prywatne mogą uzyskać dotację w wysokości do 5 tys.zł. O inne formy dofinansowania warto pytać w odpowiednim dla swojego miejsca zamieszkania urzędzie gminy. 

Źródło: Inverter – instalacje fotowoltaiczne