pon.. cze 24th, 2024

Pogrzeb świecki to ceremonia, która jest pozbawiona wszelkiego rodzaju obrzędów oraz symboli religijnych. Ponadto nie uczestniczy w niej ksiądz, nie ma mszy świętej i wspólnej modlitwy przy grobie osoby zmarłej. W artykule wyjaśniamy, jak przebiega pochówek zorganizowany w świeckiej tradycji.

Pogrzeb świecki – kiedy można go zorganizować?

Pogrzeby świeckie cieszą się rosnącym zainteresowaniem w Polsce i na całym świecie. Decydują się na nie osoby niewierzące bądź niepraktykujące. Rolę księdza lub duchownego przyjmuje w przypadku pogrzebu świeckiego tak zwany Mistrz ceremonii pogrzebowej. Jest to osoba specjalnie przygotowana do tego celu, która potrafi poprowadzić ceremonię pogrzebową w taki sposób, aby było to godne pożegnanie osoby zmarłej. 

Pogrzeb świecki odbywa się tylko i wyłącznie wówczas, gdy zmarły wyznał bliskim osobom, że nie życzy sobie religijnych obrządków oraz obecności duchownego w czasie swojego pogrzebu. Oprawa pogrzebu świeckiego polega na dokładnym zaplanowaniu ceremonii, a także umiejętnym poprowadzeniu jej przez przeszkolonego w tym celu pracownika zakładu czy domu pogrzebowego

Pogrzeb świecki zaczyna się pożegnaniem zmarłego poprzez wystawienie trumny z ciałem lub urny w specjalnej kaplicy znajdującej się w domu pogrzebowym. To tam gromadzący się żałobnicy mogą po raz ostatni pożegnać się z bliską sobie zmarłą osobą. W trakcie ceremonii w kaplicy nie są widoczne żadne symbole religijne. Całość ceremonii jest prowadzona przez wyznaczoną do tego celu osobę, która wita wszystkich zebranych oraz przedstawia informacje o osobie zmarłej. Ponadto może ona również wykorzystać fragmenty zaczerpnięte z literatury i umiejętnie wpleść je w mowę pogrzebową tak, aby ceremoniał ostatniego pożegnania był uroczysty i podniosły.

Przebieg pogrzebu świeckiego

W trakcie pogrzebu świeckiego istnieje także możliwość odczytania listu pożegnalnego osoby zmarłej, jeśli taki został przez nią sporządzony i przekazany rodzinie. Pogrzeb świecki wiąże się z większą dowolnością, jeśli chodzi o rodzaj oprawy muzycznej. Można zdecydować się na odtworzenie fragmentu ulubionego utworu osoby zmarłej, bez względu na to, czy muzyka ta jest adekwatna do przepisów prawa kościelnego. W przypadku pogrzebu katolickiego nie ma możliwości, aby w trakcie ceremonii odtwarzano muzykę popularną czy też posługiwano się instrumentami muzycznymi, które nie są dopuszczone przez prawo kościelne. Na pogrzebie świeckim może także wystąpić wokalista lub zespół złożony z muzyków używających wybranych instrumentów muzycznych. Ceremoniał pogrzebowy świecki może uświetnić również pokaz slajdów ze zdjęciami zmarłego bądź też krótki film przedstawiający najważniejsze fragmenty z jego życia. 

Pogrzeb świecki, podobnie jak pogrzeb katolicki, powinien przebiegać w atmosferze podniosłej, uroczystej, z zachowaniem powagi tego wydarzenia oraz dostosowaniem się do okoliczności, w jakich zgromadzono się nad ciałem osoby zmarłej. Należy pamiętać, że umiar oraz odpowiedni dobór oprawy ceremonii świeckiej jest tak samo ważny, jak w przypadku obrządku religijnego.

Koszty i zasady uczestniczenia w pogrzebie świeckim

Pogrzeb świecki kończy odprowadzenie ciała zmarłego na cmentarz, gdzie następuje ostatnie pożegnanie osoby zmarłej poprzez odczytanie końcowej mowy pogrzebowej lub też wybranego fragmentu zaczerpniętego z literatury. Zamiast krzyża przy grobie umieszczany jest tak zwany pal świecki, czyli drewniany, ustawiony pionowo pal, pozbawiony poprzecznych elementów, który może być ozdobiony i polakierowany. Koszt pogrzebu świeckiego jest uzależniony od tego, czy zatrudnia się profesjonalnego Mistrza ceremonii, czy też wykwalifikowanego pracownika zakładu pogrzebowego. W trakcie pogrzebu świeckiego należy powstrzymać się od odmawiania modlitw katolickich, a także nawiązywania do nauki kościoła, ponieważ tego typu zachowanie jest nieadekwatne do obrządku, w jakim przeprowadzana jest ceremonia.

Pogrzeb świecki to podniosła uroczystość, która różni się od pogrzebu w obrządku katolickim jedynie tym, że nie pojawiają się w nim żadne symbole religijne. Ostatnie pożegnanie zmarłego z wyłączeniem obrzędów religijnych pozwala na większą swobodę w kwestii doboru poszczególnych elementów ceremonii, między innymi oprawy muzycznej czy możliwości pokazu slajdów lub filmu o zmarłym.

Źródło: Usługi pogrzebowe Elizjum