pon.. cze 24th, 2024

Logiczne i logistyczne podejście do problemów ułatwia ich rozwiązanie. Jest to szczególnie istotne, kiedy gonią terminy. Nie warto więc odkładać tematu optymalizacji pracy na ostatnią chwilę – może być już za późno na wprowadzenie koniecznych zmian.

Praca w magazynie wiąże się często z transportem dużych i nieporęcznych materiałów. Ręczne przenoszenie ciężkich elementów może zakończyć się bolesną kontuzją. Szansę na czasową utratę pracownika obniżą wózki widłowe: automatyczne lub półautomatyczne.

Transport wewnętrzny – co to jest?

Transport wewnętrzny nazywany jest także wewnątrzzakładowym. Do tego rodzaju transportu należy zaliczyć każdą zmianę położenia materiałów na terenie miejsca pracy – także na terenie przyległym do niego. Rozładunek i załadunek towaru to także część transportu wewnątrzzakładowego. Transport wewnętrzny jest więc całym procesem, który ma miejsce od przyjęcia towarów do magazynu i kończy się na wysłaniu go do miejsca docelowego. Transport składowo-magazynowy i produkcyjny to dwie gałęzie transportu wewnętrznego. Transport produkcyjny można dalej podzielić na wewnątrz- i międzywydziałowy.

Korzyści wynikające z efektywnego transportu wewnątrzzakładowego

Poprawnie i efektywnie działający transport wewnątrzzakładowy z pewnością przyczyni się do zwiększenia produktywności pracy. Wykonywanie przez pracowników powierzonych im obowiązków zacznie wymagać mniej czasu dzięki czemu większe zlecenia przestaną być problemem natury logistycznej. Wydajność zostanie znacznie podniesiona. Kolejnym plusem będzie obniżenie się kosztów magazynowych, ponieważ niezbędne materiały będą wykorzystywane na bieżąco. Obie powyższe zalety przyczynią się do zadowolenia zarówno pracowników, jak i partnerów biznesowych, a przedsiębiorstwo zyska na renomie.

Jak podnieść efektywność transportu wewnętrznego?

Pierwszym krokiem do zwiększenia efektywności prac magazynowych jest zainwestowanie w odpowiedniej jakości narzędzia. Pracownicy, którzy zostaną wyposażeni w odpowiednie środki niezbędne do wykonywania swoich obowiązków będą mogli pracować optymalniej, a także bezpieczniej. Niezwykle zyskowne może okazać się zainwestowanie w profesjonalne wózki widłowe. Pracownicy wyższych szczebli powinni znać potrzeby swoich podwładnych. Zaoszczędzi to niepotrzebnych wydatków, obniży poziom niezadowolenia i frustracji załogi, a także podniesie morale. Wiele zależy także od dostosowania miejsca pracy, które powinno być utrzymywane w ładzie i czystości. Cały magazyn powinien być odpowiednio oznaczony. Swobodne manewrowanie pojazdami wewnątrz i na zewnątrz budynku umożliwią szerokie korytarze.