pon.. cze 17th, 2024

Hodowcy, którzy trudnią się utrzymaniem bydła opasowego, powinni zawracać szczególną uwagę na dobór odpowiednich pasz. Pasza powinna uwzględniać specyficzne zapotrzebowanie na składniki pokarmowe opasów, aby hodowla była korzystna. Jaką paszę wybrać dla bydła opasowego?

Różne aspekty żywienia zwierząt opasowych

Popularność intensywnej produkcji bydła opasowego rośnie ze względu na stabilną cenę skupu, a także możliwości skrócenia okresu tuczu poprzez odpowiednie żywienie. Specjaliści wyróżniają trzy systemy opasu:

  • intensywny,
  • półintensywny
  • ekstensywny.

Najdłuższy jest opas ekstensywny, który opiera się na gospodarskim i tanim żywieniu. Przyrosty dzienne utrzymują się na poziomie ok. 600 g.
Bydło opasowe ma podstawy genetyczne do tego, by możliwe było osiąganie przyrostu wagi 1200 g dziennie, jednak dla takich postępów konieczne jest odpowiednie intensywne żywienie. Ważne jest nie tylko skrócenie okresu tuczu. Jakości żywienia wywiera także korzystny wpływ na wskaźniki poubojowe, zwłaszcza wydajność rzeźną, wartości dietetyczne mięsa, w tym stosunek kwasów tłuszczowych, kruchość, marmurkowatość, a ponadto przydatność technologiczną. Odpowiednio zbilansowanie dawki paszowej stanowi podstawowy czynnik sprawnego i opłacalnego zarządzania stadem. Żywienie świń dla hodowcy musi być opłacalne i musi się kalkulować.

Jaką paszę wybrać dla bydła opasowego?

Pasza powinna przedstawiać odpowiedni stosunek pasz objętościowych do pasz treściwych. Sama pasza objętościowa spowoduje przyrosty wagi zwierząt, ale czas odchowu znacząco się wydłuży.

Pasza treściwa

Pasza treściwa zależy od tego, jakie stosuje się pasze objętościowe. Pasze treściwe uwzględniające mniejsze ilości białka powinny być stosowane w przypadku, jeśli tucz jest oparty na pastwisku lub sianokiszonce. Z kolei w przypadku, jeśli żywienie opiera się jedynie na paszy objętościowej w postaci kiszonki z kukurydzy, białka należy dołożyć więcej, gdyż w przeciwnym razie białka w dawce zabraknie.

Białko w żywieniu bydła opasowego

Białko ma istotny wpływ na zadowalające efekty hodowli. Minimalna zawartość białka ogólnego w paszy, gwarantująca prawidłowe procesy trawienia w przewodzie pokarmowym opasów, powinna mieścić się w przedziale od 150 do 170 g/kg s. m. Dane National Research Council wskazują, że średnie zapotrzebowanie na białko w przypadku dorosłych opasów wynosi ok. 70 g/kg s. m.
Zatem istotną zasadą, którą należy uwzględniać w paszy dla bydła opasowego, jest dopasowanie ilości białka do grup wiekowych. Opasy nieosiągające 300 kg potrzebują większe ilości białka w paszy treściwej niż opasy starsze. Dawka pokarmowa w każdym przypadku powinna zostać odpowiednio zbilansowana do potrzeb energetyczno-białkowych i ulega zmianie w określonych przedziałach wagi, zazwyczaj co 50 kg.

Najlepsze żywienie dla bydła opasowego

Jako pasze z wysoką zawartością białka stosowane są najczęściej śruty nasion roślin strączkowych, takie jak łubin, czy groch, a także makuchy pochodzące z nasion różnych roślin oleistych. Dobre efekty daje żywienie kiszonkami pochodzących nie z kukurydzy, ale z całych roślin zbożowych, takich jak jęczmień i żyto. To jęczmień stanowi podstawowy komponent pasz treściwych, ale można stosować także: pszenicę, pszenżyto, owies, a także żyto i kukurydzę. Pod względem jakościowym trzeba jeszcze zwrócić uwagę na zawartość włókna w paszy, gdyż zbyt niska jego zawartość w paszy powoduje obniżenie pH w żwaczu i w efekcie prowadzi do występowania kwasicy. Cielęta do trzech miesięcy powinny przyjmować preparat mlekozastępczy, a dodatkowo od trzeciego tygodnia można zastosować małe ilości kiszonki z kukurydzy i paszy treściwej.

Inspirowane: bas-pol.pl – produkcja pasz