pon.. cze 17th, 2024

1 października 2021 r. została uchwalona przez Sejm ustawa nazywana Polskim Ładem. Jej projekt przewiduje wiele zmian w prawie podatkowym oraz w składkach zdrowotnych. Nowe przepisy zaczną obowiązywać od stycznia 2022 r. Uderzą one głównie w przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą lub w osoby będące wspólnikami spółek jawnych lub cywilnych. Wielu przedsiębiorców zastanawia się, jakie kroki mogą podjąć w celu ograniczenia strat wynikających z nowych regulacji.

Jakie zmiany w składkach zdrowotnych przewiduje Polski Ład?

Początkowo składka zdrowotna miała być ujednolicona dla wszystkich, lecz w trakcie prowadzonych prac nad ustawą okazało się, że będzie ona zróżnicowana. Od 2022 roku przedsiębiorcy, którzy są opodatkowani według skali podatkowej lub podatkiem liniowym, będą musieli płacić składkę zdrowotną proporcjonalną do dochodu. Natomiast Ci, którzy opłacają ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, zapłacą składkę uzależnioną od wielkości uzyskiwanych przychodów.

Obecnie podatnicy, którzy prowadzą działalność gospodarczą, muszą płacić zryczałtowaną składkę zdrowotną w wysokości 9% podstawy wymiaru. Składka ta może być odliczona od podatku w wysokości 7,75% podstawy wymiaru. Polski Ład przewiduje między innymi zlikwidowanie możliwości odliczania składki zdrowotnej od podatku. Ponadto dla opodatkowanych liniowo przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą, stawka składki będzie wynosić 4,9%. Dochód ustalany na potrzeby podstawy wymiaru składki zdrowotnej będzie obliczany tak samo jak w przypadku podatku PIT.

Jeżeli w jakimś miesiącu podatnik nie wykaże dochodu – lub będzie on niższy od minimalnego wynagrodzenia – składka obliczana będzie od kwoty minimalnego dochodu. Wprowadzane zmiany spowodują, że dla większej liczby podatników niż dotychczas bardziej opłacalny będzie wybór opodatkowania według skali zamiast opodatkowania liniowego.

Polski Ład a ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Po wprowadzeniu Polskiego Ładu dla podatników bardziej opłacalne może okazać się przejście na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych niż opodatkowanie na ogólnych zasadach. Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych będą płacić składki zdrowotne w wysokości zryczałtowanej, która jest obliczana od 60%, 100% lub 180% podstawy przeciętnego wynagrodzenia – zależnego od wysokości rocznych przychodów.

Dodatkowa korzyść wynikająca z przejścia na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych to opcja skorzystania z niższych stawek podatkowych. Wysokość podatku jest zależna od rodzaju działalności – na przykład stawka dla wolnych zawodów, takich jak lekarze lub adwokaci wynosi 17%; z tytułu najmu lub dzierżawy 8,5%, a dla przychodów z robót budowlanych czy działalności wytwórczej 5,5%.

Zaświadczenie o wyborze opodatkowania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych należy złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego – zgodnie z miejscem zamieszkania – do dwudziestego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnięty został pierwszy przychód z tego tytułu w danym roku podatkowym. Decyzję o tym, czy korzystniejszy jest ryczałt of przychodów ewidencjonowanych czy opodatkowanie na zasadach ogólnych, należy podjąć w oparciu o wysokości ponoszonych przed przedsiębiorcę kosztów wynikających z prowadzenia działalności, od której zależna jest stawka podatku ryczałtowego.

Przekształcenie w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością

Opcją alternatywną dla jednoosobowej działalności gospodarczej po wprowadzeniu Polskiego Ładu może być przekształcenie działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (spółkę z o.o.). Jest to rozwiązanie, które obecnie cieszy się dużym zainteresowaniem przedsiębiorców.

Mimo większego stopnia sformalizowania prowadzenie spółki z o.o. ma liczne zalety, takie jak możliwość opodatkowania podatkiem CIT 9% po spełnieniu odpowiednich warunków. Z obniżenia podatku mogą korzystać przedsiębiorstwa przekształcone z jednoosobowych działalności gospodarczych lub spółki transparentne podatkowo. Od udziałowców spółek z o.o. , którzy prowadzą firmę samodzielnie po wprowadzeniu Polskiego Ładu wymagana będzie zryczałtowana składka zdrowotna w wysokości około 500 zł miesięcznie.

Polski Ład – przewidywane ulgi

Przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą powinni zapoznać się z przewidywanymi ulgami i odliczeniami, które będą mogły częściowo rekompensować wzrost kosztów wynikających z prowadzenia firmy. Ustawa mówi m.in. o zwiększonych autorskich kosztach uzyskaniu przychodu, uldze na robotyzację, uldze badawczo-rozwojowej, na które warto zwrócić uwagę.

Podsumowanie

Polski Ład wprowadzi szereg zmian dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Jednak każdy przedsiębiorca może zastanowić się nad rozwiązaniami, które pozytywnie mogą wpłynąć na ich firmy. Każdy przypadek należy indywidualnie skonsultować z doradcą podatkowym, który w oparciu o swoją wiedzę i doświadczenie zaproponuje opcje dostosowane do potrzeb podatnika.