pon.. cze 24th, 2024

U niektórych pacjentów wykonanie ostatecznego leczenia protetycznego musi być poprzedzone  odpowiednim przygotowaniem tkanek miękkich i twardych. Obecnie stomatologia proponuje bardzo szeroki zakres usług, a wykonywane zabiegi cechują się szybkością i precyzją. Jakie stomatologiczne zabiegi chirurgiczne wykonuje się przed wstawieniem uzupełnienia protetycznego? Czy są one długotrwałe i bolesne?

Zabiegi odbudowy tkanek miękkich

U niektórych pacjentów przed wykonaniem ostatecznych rozwiązań protetycznych ( zarówno stałych wykonywanych na zębach własnych lub implantach typu korony i mosty jak i ruchomych protez)   istnieje konieczność modyfikacji lub plastyki tkanek miękkich. Najczęstsze procedury to zabieg pogłębienia przedsionka , podcięcia wędzideł warg i języka ,plastyka dziąseł ( gingiwektomia, gingiwoplastyka , gingiwo-osteoplastyka) pokrywanie recesji z przeszczepem tkanek ( technika tunelowa , dokoronowe przesunięcie etc.) wypełnianie deficytów tkanek miękkich przeszczepami typu onley, inlay , techniki przeszczepów wolnych i uszypułowanych.

Podniesienie dna zatoki

Stomatolodzy używają naprzemiennie tego określenia oraz określenia sinus lift. Zatoki szczękowe zlokalizowane  poniżej oczu mniej więcej na wysokości policzków i rozciągają się w rejonie zębów przedtrzonowych i trzonowych. Utrata tych zębów w szczęce prowadzi do utraty tkanki kostnej i nasilonej pneumatyzacji tego obszaru. Chcąc wykonać stałe uzupełnienie protetyczne trzeba wszczepić implanty a te muszą być osadzone w kości a nie w obrębie powietrznej przestrzeni zatok. Stąd konieczność wykonania  procedury podniesienia zatoki szczękowej z jednoczesną augmentacją materiału kościozastępczego lub kościotwórczego.

Zabiegi odbudowy kości szczęki i żuchwy

Wykonanie ruchomych jak i stałych rozwiązań protetycznych u pacjentów z zanikłym podłożem kostnym wiąże się z koniecznością przeprowadzenia chirurgicznych procedur odbudowy kości . Obecny rozwój inżynierii materiałowej  w stomatologii zapewnia pacjentom możliwość zastosowania rozlicznych ( zamawianych przez lekarza )  materiałów wszczepialnych umożliwiających regenerację  tkanki kostnej zarówno na szerokość jak i na wysokość. Materiały te istnieją w formie granulatów jak i bloków kostnych . Poza materiałami zamawianymi od różnych producentów i banków istnieje możliwość pobrania tkanek własnych pacjenta ( przeszczepy kości , tkanek miękkich , komórki macierzyste , czynniki wzrostu z krwi obwodowej etc. )

Wskazania do regeneracji kości i do przeszczepu kości

Zazwyczaj oba te zabiegi stosowane są u pacjentów, którzy mają niewystarczającą ilość tkanki kostnej. Są to wbrew pozorom częste zabiegi, którym poddawana jest większość pacjentów.  Wskazaniem do zabiegu jest między innymi:

  • Ubytek kości wokół zębów -choroba przyzębia
  • ubytek powstały na skutek urazu
  • ubytek kostny po usunięciu zęba/ów
  • ubytek powstały na skutek  zmian okołowierzchołkowych ( ziarniniaki , torbiele)
  • ubytek kostny po długotrwałym braku uzębienia.

W jaki sposób można dowiedzieć się, czy ilość tkanek jest wystarczająca ?

Ocenę biotypu  tkanek miękkich najczęściej przeprowadza się poprzez rozliczne pomiary kliniczne u pacjenta. Pomiary te dodatkowo uzupełnia dokumentacja fotograficzna, wyciski lub skany wewnątrzustne. W przypadku tkanki kostnej zazwyczaj konieczne jest wykonanie radiologicznych zdjęć celowanych, zdjęć tomograficznych i pantomograficznych. Na tej podstawie stomatolog  będzie mógł ocenić nie tylko ilość tkanki kostnej ale także  współistniejące struktury anatomiczne ( korzenie sąsiadujących zębów, zatoki , przebieg kanału nerwu zębodołowego etc.)

Czy zabiegi chirurgiczne przedprotetyczne  są bolesne i traumatyczne  dla pacjentów ?

Wszystkie z wymienionych powyżej zabiegów, jakie stosuje się przed wykonaniem uzupełnienia protetycznego, wykonywane są w znieczuleniu miejscowym. Dzięki temu pacjent nie czuje w ogóle czynności, jakim jest poddawany podczas zabiegu.  W przypadku rozległych zabiegów  wymagających długoczasowych i  skomplikowanych procedur chirurgicznych istnieje możliwość przeprowadzenia ich w znieczuleniu ogólnym  ( narkoza, sedacja) dzięki którym pacjent nie tylko nie odczuwa bólu ale także lęku ( dentofobia) świadomości zabiegu ( bodźce słuchowe, węchowe, wzrokowe )  i wszelkiego dyskomfortu związanego z działalnością chirurgiczną . Możliwe jest w tych zabiegach podanie dożylne leków p-obrzękowych, p-bólowych, antybiotyku , kontrolowanie ciśnienia i oddechu pacjenta ( ma to kolosalne znaczenie np. w przypadku pacjentów obciążonych ogólnie , przyjmujących leki )

Inspirowane: Triodent.com.pl – protetyka zębów Warszawa