pon.. cze 17th, 2024

Zawody związane z branżą budowlaną w Polsce cieszą się obecnie ogromnym powodzeniem na rynku pracy. Usługi budowlane i remontowe będą się jeszcze rozwijać, więc inwestycja w szkolenia szczegółowe należy do tych najpewniejszych. Koparko-ładowarki są obecne we wszystkich usługach budowlanych. Stąd miejsca pracy dla operatorów koparek są i będą dostępne. Inwestycja w kurs na koparko-ładowarkę to dziś lokata w zawód przyszłości.

Na początku był traktor

Konstrukcja techniczna koparko-ładowarki oparta jest na schemacie traktora. Koparko-ładowarka jest maszyną spełniającą funkcję zarówno koparki, jak i ładowarki, dzięki czemu koszty jej zakupu amortyzują się w pierwszym roku użytkowania. To ważny argument dla firm tworzących bazę maszynową do realizacji zleceń. W przypadku koparko-ładowarek stosuje się podstawę konstrukcyjną traktora o napędzie kołowym, znacznie rzadziej gąsienicowym. Łatwo stwierdzić, że koparko-ładowarki konieczne są w każdym zleceniu budowlanym. Zadania zlecone w przypadku budowy dróg i chodników, dróg rowerowych, prac porządkowych i klasycznych budów nie obędą się już bez tej bazy sprzętowej. Ostatnio wykorzystuje się je także w robotach melioracyjnych i pracach rolniczych. Operator koparko-ładowarki z łatwością znajdzie zatrudnienie od zaraz.

Parametry funkcjonalne koparko-ładowarki

Koparko-ładowarka zbudowana jest z trzech podstawowych zespołów: podwozia, nadwozia i układów roboczych. Kluczowe są jej osprzęty robocze decydujące o zakresie możliwych działań technicznych. Maszyna jest platformą dla szerokich zakresów osprzętów:

 • łyżka wieloczynnościowa z zębami lub ostrzem i widłami paletowymi
 • łyżka dzielona
 • łyżki podsiębierne z zębami
 • łyżki do skarpowania
 • lemiesz do śniegu
 • widły paletowe
 • odśnieżarka wirnikowa
 • zamiatarka
 • workownica do workowania piasku
 • młot wyburzeniowy
 • frezarka do asfaltu
 • wiertnica hydrauliczna.

Zakres tych osprzętów decyduje o szczegółowych parametrach technicznych sprzętu. Nowoczesne szybkozłącza pozwalają na łatwe i bezpieczne wymiany zespołów osprzętowych, dzięki czemu jedna koparko-ładowarka może pracować w kilku, różnorodnych pracach, od placu budowy do usług w ramach zarządzania kryzysowego (klęski żywiołowe, odśnieżanie, odgruzowywanie).

Regulacje prawne zawodu operatora koparko-ładowarki 

Dostęp do legalnego wykonywania zawodu operatora koparko-ładowarki reguluje w Polsce Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 września 2001 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. z 2001 roku, Nr 118., poz. 1263 wraz z aktami zmieniającymi.

Kurs na operatora koparko-ładowarki

W świetle polskiego prawa zdolność do wykonywania zawodu koparko-ładowarki zyskuje osoba, która z powodzeniem ukończyła kurs operatora i pozytywnie zdała egzamin w obecności komisji weryfikacyjnej powołanej przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie. Kurs podstawowy obejmuje koszty części wykładowej i szkolenia praktycznego oraz materiały szkoleniowe przeznaczone dla kursanta, a także opłatę egzaminacyjną uiszczaną na poczet egzaminu państwowego, świadectwo ukończenia kursu i uzyskania uprawnień operatorskich, a wreszcie książkę operatora. Zajęcia z mocy ustawowej prowadzą instruktorzy i wykładowcy akredytowani przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego. Egzamin składa się z części praktycznej i teoretycznej i składany jest przed Państwową Komisją Egzaminacyjną. Uzyskanie kwalifikacji poświadcza stosowny wpis w książce operatora.

Inspirowane: Akademia-efect.pl – kursy na wózki widłowe Warszawa