pon.. cze 24th, 2024

Wiele nowoczesnych przedsiębiorstw wprowadza w życie kreatywne i przemyślane systemy magazynowania towarów. Dzięki takim innowacyjnym rozwiązaniom możliwa jest dynamiczna i bardziej skuteczna praca na terenie całego magazynu.

Magazyny wysokiego składowania – kwestie formalne

Ważną i istotną informacją jest fakt, że magazyny wysokiego składowania podporządkowane są takim samym przepisom BHP, jak każdy inny plac magazynowy. Istotne jest tu Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Według przepisów prawnych ciężar składowanych na regałach towarów nie może przekroczyć dopuszczalnej maksymalnej masy regałów oraz znajdujących się na nich półek. Dodatkowo obciążenie regałów wraz z ładunkiem nie może przekroczyć ładowności podłóg oraz stropów. Wysokość przechowywanych towarów w magazynach o dużych gabarytach musi być określana w taki sposób, aby zapewnić bezpieczeństwo całej załogi.

Jakie mogą być korzyści magazynów wysokiego składowania?

Najistotniejszą zaletą, która wynika z przechowywania towarów w magazynach wysokoregałowych, jest przede wszystkim znaczne obniżenie kosztów magazynowania (chodzi tutaj o skuteczne wykorzystanie powierzchni magazynowej). Dzięki innowatorskim rozwiązaniom technologicznym stosowanym w pomieszczeniach wysokoregałowych oraz zastosowaniu odpowiedniego wyposażenia można przygotować obiekt tak, by spełniał warunki potrzebne dla składowania towarów o rozmaitych parametrach. Ważną zaletą jest także elastyczność – możliwość dopasowania regałów pozwala na optymalne wykorzystanie powierzchni zarówno w poziomie, jak i w pionie.

Bezpieczeństwo

Magazyny wysokiego składowania wymuszają na przedsiębiorcach zatrudnienie specjalistów, którzy odbyli odpowiednie szkolenia do pracy w tego typu obiekcie. Wynika to z zastosowania mechanizacji i automatyzacji procesów logistycznych. W zależności od konstrukcji, wyposażenia magazynu oraz wdrożonych rozwiązań technicznych w magazynach wysokiego składowania, wymagane są osoby o szerokich kwalifikacjach. Na tego typu obszarach zatrudniani są zazwyczaj certyfikowani operatorzy wszelkiego rodzaju maszyn, urządzeń transportowych a także operatorzy wózków widłowych.

Regały wysokiego składowania to opłacalna inwestycja. Pozwalają na optymalne zagospodarowanie przestrzeni, lepszy nadzór nad składowanym towarem oraz wprowadzenie rozwiązań z zakresu automatyki magazynowej, które wydajnie usprawniają część procesów wewnętrznych. Istotne jest jednak przestrzeganie wszelkich wymogów w kwestii bezpieczeństwa – w tym wybór wytrzymałych regałów wysokiego składowania – oraz zatrudnienie wykwalifikowanego personelu.