pon.. cze 24th, 2024

Zainteresowanie odnawialnymi źródłami energii wzrasta z roku na rok. Inwestycja przestaje być rozwiązaniem niszowym, zależnym tylko od dotacji. Coraz więcej osób stawia na alternatywne źródła energii, dzięki czemu wzrasta również zapotrzebowanie na rynku pracy.

Energetyka odnawialna dla biznesu – program studiów

Program kładzie nacisk na dwie konkurencyjne technologie: fotowoltaiczną i wiatrową. Umożliwia poznanie potrzeb konsumentów i ich uwarunkowania ekonomiczne. Zajęcia prowadzone są w sposób praktyczny i interaktywny, w formie debat i dyskusji, aby prosto i skutecznie przekazać wiedzę i zwiększyć kompetencje. W ramach zajęć na bieżąco przekazywane są najnowsze informacje, analizy i wyniki monitoringu wdrażania w Polsce dyrektywy o OZE (RED II) i dyrektywy o rynku energii elektrycznej (wpływ na rynek OZE).

Program studiów podyplomowych z odnawialnych źródeł energii obejmuje zagadnienia na dwóch poziomach:

  1. Poziom regulacyjny, rynkowy i technologiczny

Zawiera podstawowe wprowadzenie do technologii OZE i rynku. W tym etapie w praktyczny sposób przyswojona zostaje wiedza dotycząca konkurencyjności technologii w wielu wymiarach: globalnym, krajowym i lokalnym. Zobrazują prognozy cen energii elektrycznej i taryf, a także wpływ para podatków. Wyjaśnią również, jak unijne regulacje klimatyczne wpływają na rynek energii z perspektywy dostawców technologii i inwestorów. To właśnie studia podyplomowe uczą podstaw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego, stanu rozwoju i trendów na rynku energetyki odnawialnej nie tylko w Polsce czy UE, ale na całym świecie.

  1. Poziom oceny opłacalności i praktycznej realizacji projektów inwestycyjnych

Zagadnienia zebrane na tym programie obejmują m.in. stymulacje wydajności i produktywności instalacji. W tym celu wykorzystywane są specjalne programy stymulacyjne. Pokazują, jak ocenić zasoby odnawialnych źródeł energii na potrzeby planowania inwestycji. Zawierają przegląd obecnych i planowanych regulacji prawnych związanych z odnawialnymi źródłami energii. Studenci dowiadują się także, jak pozyskiwać finansowania poszczególnych projektów, skąd pozyskać źródła, wszelkie instrumenty czy fundusze inwestycyjne. Uczą tworzenia biznesplanów, modelowania i analiz finansowych.

Ponadto, studia podyplomowe pomogą zdobyć odpowiednie kwalifikacje nie tylko w pracy, ale również w prowadzeniu własnego biznesu z tej branży. Biorąc pod uwagę prognozy i ciągły wzrost zainteresowania odnawialnymi źródłami energii – ich wybór będzie strzałem w dziesiątkę!

Odnawialne źródła energii dla Biznesu – dla kogo są te studia?

Studia podyplomowe nt. odnawialnych źródeł energii stworzone zostały z myślą i inwestorach i developerach działających w obszarze energetyki rozproszonej, menadżerów, dostawców technologii jak również przedstawicieli banków, którzy zajmują się pozyskiwaniem środków na projekty. Pomogą zwiększyć kompetencje i pozycję na rynku pracy.

Osoby, które ciągle poszerzają swoje kompetencje, są bardziej cenione, a dyplom ukończenia Szkoły Biznesu cieszy się dużym uznaniem.