pon.. cze 24th, 2024

W przeważającej części Polski opady wynoszą od 500mm do 700mm rocznie. Polacy mieszkający w domach jednorodzinnych zmagają się z problemem odpowiedniego zagospodarowania nadmiernej ilości wody deszczowej. Zabudowanie terenu wokół domu tylko spowoduje problemy z wsiąkaniem wody w powierzchnię. Z pomocą przychodzi koncepcja kanalizacji deszczowej, nazywanej też kanalizacją burzową.

Zalety kanalizacji deszczowej

Podjęcie decyzji o zainstalowaniu zewnętrznej instalacji deszczowej pozwoli na skuteczne odprowadzenie deszczówki, a dzięki temu teren wokół posesji pozostanie suchy. Aby zapewnić możliwie najlepszą trwałość kanalizacji deszczowej, należy wybrać elementy odpowiedniej jakości, odporne na działanie czynników zewnętrznych i zniszczenia. Istotny jest właściwy montaż i zatrudnienie fachowców. Fragment kanalizacji deszczowej nazywany jest często kolektorem burzowym. Kanalizacja burzowa powinna być instalacją odrębną od kanalizacji ściekowej.

Istnieje kilka sposobów na stworzenie efektownego systemu odprowadzania wody deszczowej do kanalizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zostały one opisane poniżej.

Podłączenie systemu rynnowego do kanalizacji deszczowej

Jedną z metod jest podłączenie systemu rynnowego pcv do kanalizacji deszczowej. Na dolnym odcinku rury spustowej, (0.3mm-0.8mm nad terenem), należy zamontować czyszczak. Zawiera on wewnątrz kratkę zbierającą nieczystości wpadające do rynny. Dzięki otwieranej klapie można ją oczyścić. Rura spustowa z rewizją podłączana jest z przewodami odpływowymi, a te z kanalizacją. Średnica przewodów powinna równać się średnicy rur spustowych (najczęściej 100-150 mm). Głębokość, na jakiej należy układać rury, wynosi 1-1.4 m, a minimalny spadek w kierunku kanalizacji deszczowej około 2%. Takiego systemu nie należy podłączać do kanalizacji ogólnospławnej z powodu braku elementów antyzapachowych. Można również odprowadzić wodę bezpośrednio do kanalizacji przez rurę spustową do osadnika rynnowego. Wyposażony w klapkę stanowiącą blokadę zapachową i wyciągany kosz do gromadzenia zanieczyszczeń pozwoli na sprawne odprowadzenie deszczówki.

Odwodnienie liniowe

Jest to rozwiązanie polecane wówczas, gdy znaczna część działki jest utwardzona, na przykład poprzez wykorzystanie kostki brukowej. Istnieje wtedy możliwość odprowadzenia do jednego odpływu kanalizacyjnego zarówno wody z rury spustowej, jak i odwodnienia nawierzchni.

Głównymi elementami tego systemu są studzienki, przewody odpływowe, korytka i ruszty. Jedynym widocznym elementem jest ruszt, przez które woda wlewa się do korytka. Ma ono długość  od 50 do 100 cm, a jego szerokość i wysokość różnią się w zależności od odwadnianej powierzchni. Wokół domów jednorodzinnych stosuje się korytka o wysokości 11.5-15 cm i szerokości 10 cm. Woda spływa do studzienki wyposażonej w kosz, na którym zatrzymują się większe liście i inne zanieczyszczenia. Aby zapobiec wydostawaniu się z kanalizacji zapachów, można zamontować odpowiedni syfon.

W wykopie na cienkiej warstwie betonu klasy B15 należy umieścić korytka, zaczynając od punktu, w którym system odwodnienia łączy się z kanałem ściekowym. Kolejne elementy łączone są na wpusty i wypusty, a na wierzchołek zakładane są ruszty. Korytko nie powinno być obetonowane do górnej krawędzi.

Drenaż wokół fundamentów

Wodę deszczową można również odprowadzić do drenażu okalającego fundamenty budynku. Woda spływa rurami spustowymi i spada na opaskę wokół posesji, która łatwo przepuszcza wodę. Drenaż wykopany wokół fundamentów zasypany jest mieszaniną żwiru i piasku. Tworzy to warstwę nośną dobrze przepuszczającą wodę. Drenaż zbiera wodę i odprowadza ją do kanalizacji za pomocą przewodów odpływowych.

Inspirowane: plastmo.pl – elementy systemu rynnowego