pon.. cze 24th, 2024

Aby ograniczyć ryzyko finansowe, warto optymalizować straty. Pełna informacja o kontrahencie, kondycji firmy pozwoli wyeliminować niewypłacalność czy brak płynności w działaniu przedsiębiorstwa. Jednym ze sposobów na takie właśnie działania są firmy windykacyjne, które mają za zadanie redukować zagrożenie poprzez sporządzenie raportu gospodarczego, który pozwoli uzyskać dane o standingu firmy.

Raport gospodarczy- definicja

Raport gospodarczy (handlowy) pozyskuje kompleksowe informacje dotyczące firm, kontrahentów oraz kadry zarządzającej. Protokół ten zawiera dane z legalnie dostępnych źródeł na rynku. Do jego wykonania powołani są informatorzy (korespondenci), którzy zdobywają informacje poprzez drogę telefoniczną, faks, dane z sądu o układach i upadłościach, jak i dane z windykacji. Nową formą raportów gospodarczych są produkty off-line. Mają one za zadanie wspomóc przedsiębiorców w podejmowaniu słusznych decyzji biznesowych.

Raport gospodarczy- budowa i zawarte w nim informacje

Standardowe i udoskonalone raporty gospodarcze mają czytelny układ, zawierają   pełen opis potrzebny do podjęcia decyzji i zazwyczaj składają się z:

  • informacji formalno-prawnej- dane na temat właściciela, udziałów, siedziby, kapitału itd.
  • informacji dotyczącej całościowo oceny firmy i jej historii
  • informacji finansowych- zawierających zgłoszenia o limitach kredytu kupieckiego, analizę finansową, bilans zysków i strat
  • opisu oddziałów powiązanych z działalnością oraz firm związanych kapitałowo
  • oceny wywiadowni
  • sprawozdania finansowego z maksymalnie czterech lat
  • podsumowania treści raportu

Protokół gospodarczy zawiera różne działy w zależności od wywiadowni gospodarczej i od skróconego lub pełnego raportu. Najczęściej znajdują się tam sekcje tj.: dane podstawowe lub rejestrowe kontrahenta, klasyfikacja branżowa, kierownictwo, struktura własności, powiązania kapitałowe i osobowe, zatrudnienie i wiele innych czynników wpływających na raport handlowy firmy.

W jakim celu przygotowuje się raport, i jakie niesie on korzyści?

Raport gospodarczy przygotowuje się po to, aby zmniejszać ryzyko finansowe i wizerunkowe. Jak wcześniej wspomniano, wywiady finansowo-gospodarcze tworzą jednostki specjalnie do tego wykwalifikowane. Taki obraz informacji może być kluczowy przy podjęciu decyzji. Pozwala on na rzeczową ocenę ryzyka. Dzięki takiemu rozwiązaniu określana jest kondycja majątkowa firmy, sytuacja gospodarcza oraz powiązania i kontakty przedsiębiorstwa. Raport upewnia o sprawności finansowej, na bieżąco ujawnia informacje o wątpliwych zdarzeniach (np. wzrost kredytu bądź zmiany w strukturze) oraz pokazuje, czy dana firma nie zalega z terminami płatności. Warto wiedzieć, że największą zaletą raportu gospodarczego jest kontrola lojalności kupieckiej i kontrola nad potencjalnymi kontrahentami.

Inspirowane: Straetus.pl – sprawdzanie zadłużenia