pon.. cze 24th, 2024

Pozwolenie na broń to jeden z rozwojowych obszarów w polskim prawie i często błędnie rozumiany. Najczęściej zupełnie nie dotyczy obrony osobistej, ale bardziej strzelectwa sportowego, polowania, czy uczestniczenia w rekonstrukcjach historycznych.

Jak polskie regulacje prawne wyglądają w praktyce?

Pozwolenie na broń wydaje w Polsce organ Policji, ale w przypadku ochrony osobistej to bardzo problematyczna kwestia, właściwie nierealna dla amatora. Powszechnie natomiast wydaje się pozwolenia na broń sportową wykorzystywaną na strzelnicach i przy organizacji zawodów. Pozwolenie dotyczy też broni do celów szkoleniowych, pamiątkowych lub kolekcjonerskich. Ustawa o Broni i Amunicji zaznacza wyraźnie, że wnioskodawca nie może stanowić zagrożenia dla otoczenia, dla siebie, a także dla interesów publicznych. Co to oznacza w praktyce? Potrzebę posiadania broni należy właściwie udokumentować. Z reguły wystarczy przedstawienie członkostwa w klubie strzelectwa sportowego i potwierdzenie kwalifikacji na drodze egzaminu. Broń pamiątkowa, czy otrzymana po spadku również wymaga przedstawienia odpowiedniej dokumentacji. Ustawa pomaga w przygotowaniu do procedury.

A kiedy pozwolenia na broń w polskim prawie się nie wymaga?

Zdarzają się również przypadki, w których pozwolenie na broń nie jest potrzebne. Kompletowanie zbiorów muzealnych, wydawanie broni klientom na strzelnicy, wykorzystanie broni sygnalizacyjnej przez służby ratunkowe to niektóre z najważniejszych przykładów. Warto zauważyć, że broń, która nie ma cech użytkowych też nie wymaga pozwolenia, ale warto to potwierdzić na wszelki wypadek w odpowiednich służbach, najlepiej na Policji. Bron pneumatyczna i gaz obezwładniający to też kategorie oddzielne, które nie wymagają dopełnienia skomplikowanych formalności. Pozwolenie na broń w Polsce to po prostu decyzja administracyjna.

Czy można oczekiwać zmian w prawie, albo ułatwienia dostępu?

W Polsce broń to pewien temat tabu, ale przepisy nie są mocno rygorystyczne w porównaniu do średniej europejskiej. Pokazuje to dobitnie strzelectwo sportowe i rosnąca popularność krytych strzelnic, czy nawet treningów na świeżym powietrzu. Oczywiście nieco inaczej wydaje się pozwolenia na broń służącą do ochrony osób i mienia, a inaczej, łagodniej do treningu sportowego. Dyskutuje się o bardziej liberalnym podejściu do udzielania pozwoleń na broń, chociaż to na razie plany polityczne, a nie realna praktyka.

O czym jeszcze warto pamiętać po dopełnieniu formalności?

Posiadanie broni wymaga potwierdzenia lekarskiego predyspozycji psychicznych i fizycznych, a także zaświadczenia o niekaralności i przekroczenia 21 roku życia. Po otrzymaniu pozwolenia wypada broń zarejestrować, a w razie zmiany adresu zamieszkania poinformować o tym fakcie odpowiednie służby i to w przeciągu dwóch tygodni. W Polsce rośnie zainteresowanie bronią i z roku na rok pojawia się coraz więcej zgłoszeń. Procedura charakteryzuje się sporą prostotą i jasnymi warunkami. Nie jest wcale tragiczna w stosunku do prawa europejskiego.