sob.. lip 20th, 2024

Coraz większy udział zagranicznych firm na polskim rynku oraz poszerzania obrębu działalności poza granice kraju przez polskie firmy. obliguje krajowych przedsiębiorców do prowadzenia księgowości w języku obcym. Z uwagi na powszechność języka angielskiego to właśnie on jest jednym z najczęściej wybieranych języków do tworzenia dokumentów sprzedażowych. W świetle prawa polskie firmy mogą wystawiać faktury w języku obcym dla polskich lub zagranicznych kontrahentów i konsumentów. Niezgodne z prawem jest jednak wystawianie faktury w języku obcym, dla nieprowadzących działalności gospodarczej, konsumentów krajowych.

Księgowość po polsku, angielsku, czy w obu językach?

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie prowadzenia firmowych ksiąg podatkowych nakazuje, by prowadzone były one w języku polskim oraz w polskiej walucie. Żaden przepis nie zmusza przedsiębiorcy do tłumaczenia na własny użytek, faktur i innych dokumentów księgowych otrzymanych w języku obcym. Jeśli prawidłowo rozumie on treść otrzymanej faktury i odpowiednio ją zaksięguje, nie jest zobligowany do jego tłumaczenia. Inaczej wygląda sytuacja w razie kontroli  podatkowej lub skarbowej. Na prośbę organów kontrolnych przedsiębiorca powinien zapewnić tłumaczenie dokumentów sprzedażowych sporządzonych w języku obcym. Dlatego najlepszym rozwiązaniem dla firm działających jako spółki z siedzibą za granicą, czy posiadających jednostki w wielu krajach, bazujących na dokumentacji w języku obcym, jest wystawienie faktury w obu językach.

Jak usprawnić księgowość podczas współpracy międzynarodowej?

Prowadząc współpracę z zagranicznymi filiami firmy, czy kontrahentami warto zainwestować w system Elektronicznego Obiegu Dokumentów. Digitalizacja dokumentów pozwoli na ich szybkie przesyłanie pomiędzy obiema stronami znajdującymi się w różnych państwach oraz da na nieograniczony dostęp do danych i dokumentów. Prowadząc księgowość po angielsku przy wykorzystywaniu systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów wystarczy opis każdej transakcji przedstawić zarówno w wersji polskiej i angielskiej, a każdy użytkownik systemu będzie mógł zmienić wersję językową systemu w dowolnym momencie. Takie rozwiązanie pomoże przyśpieszyć procesy księgowe nie tylko w naszej firmie, ale również w firmach naszych klientów. Dzięki wyeliminowaniu faktur papierowych i postawieniu na cyfrowe wersje dokumentów, przyśpieszymy działanie wszystkich działów firmy, zaoszczędzimy na przestrzeni potrzebnej do archiwizowania dokumentów w dwóch wersjach językowych oraz zabezpieczymy uzyskamy łatwy dostęp i kontrolę nad dostępem pracowników do dokumentów.

Źródło: MDDP – Outsorcing.pl