pon.. cze 17th, 2024

Resurs UTB to zagadnienie umożliwiające ocenę parametrów technicznych urządzenia i dopuszczenie do dalszego użytkowania zgodnie z normami bezpieczeństwa. Resurs UTB dotyczy głównie urządzeń transportu bliskiego, w tym wózków widłowych.

Kto wykonuje kontrolę i w jakim celu?

Przegląd specjalny UTB wykonuje ekspert, najczęściej przydzielany przez producenta urządzenia, albo zewnętrzny specjalista z uprawnieniami serwisowymi, czy modernizacyjnymi. Resurs to inaczej „projektowana żywotność eksploatacyjna”. Każdy sprzęt wykorzystywany w pracy technicznej z czasem wymaga fachowego przeglądu, który dla wózków widłowych dotyczy pomiarów geometrii, wyposażenia elektrycznego, momentów dokręcania, instalacji gazowej, zabezpieczeń. Dla potwierdzenia jakości urządzeń przeprowadza się próby z obciążeniem oraz bez. To jedna z najpopularniejszych praktyk.

Cykliczne badanie stanu technicznego obowiązkowe według przepisów

Specjalista, który wykonuje przegląd specjalny UTB określa limit dla kolejnego resursu, ale pod warunkiem niezmienności warunków eksploatacji. Jeżeli przedsiębiorstwo podejmie decyzje o modernizacji, czy o sprowadzeniu sprzętu używanego  musi przygotować się do  kontroli. Przy okazji resursu może dojść do rekomendacji wymiany niektórych części, dlatego właściciel powinien właściwie prognozować dodatkowe wydatki, w tym dotyczące remontu kapitalnego. Celowe zaniżanie danych przy resursie nie ma najmniejszego sensu, ponieważ Urząd Dozoru Technicznego posługuje się wewnętrznymi statystykami i wie, czy dany sprzęt mieści się w prawidłowych widełkach eksploatacji. Wykorzystanie resursu wcale nie oznacza odstawienia urządzenia, ale po prostu potrzebę zgłoszenia do ponownej analizy. Warto pamiętać, że urządzenia transportu bliskiego bez dokumentacji przejmuje Państwowa Inspekcja Pracy, albo właśnie UDT. Niedopełnienie obowiązku to zatem duży i kosztowny błąd.

Lepsza perspektywa wykorzystania sprzętu używanego

Przegląd specjalny ma szczególne znaczenie przy inwestycji w używane narzędzia. Dzięki kontroli właściciel widzi, czy inwestycja się opłaca i czy potencjalny remont ma w ogóle sens.

O czym warto pamiętać?

  • zawyżanie oraz zaniżanie resursu to wiele negatywnych konsekwencji, łącznie z ryzykiem składania fałszywych zeznań. Przy zaniżonym resursie właściciel urządzenia realnie traci przez niepotrzebny, wcześniejszy remont,
  • resurs wykonuje się zgodnie z dobrymi praktykami inżynierskimi, co oznacza współpracę wyłącznie z rekomendowanymi ekspertami o potwierdzonych uprawnieniach,
  • dokumentacja to niezbędny składnik corocznych badań UDT. Brak oceny technicznej oznacza w najgorszym przypadku przejęcie urządzenia przez inspektora.

Na zakończenie

Żywotność urządzeń nie jest stała i najczęściej nawet producenci mają problem z określeniem sztywnych widełek lat użytkowania. Rzetelnie przeprowadzony resurs daje przewagę przy planowaniu remontów kapitalnych i realnie wpływa na bezpieczeństwo pracy operatora. Oszukiwanie na kontroli to szkoda dla samego przedsiębiorcy.