pon.. cze 24th, 2024

Spedycja kontenerowa nieustannie zyskuje na popularności. Polega ona na przewozie towarów z wykorzystaniem kontenera, stanowiącego jednostkę ładunkową. Powszechnie mówi się o jej wyjątkowym bezpieczeństwie oraz przytacza się kwestie ekonomiczne, jako kolejny argument za dokonaniem wyboru takiego sposobu przewozu ładunków. Aby jednak wymienić wszelkie zalety spedycji kontenerowej należy zacząć od jej istoty – a więc od kontenera.

Kontener do przewozu ładunków

Kontener do przewozu ładunków nie jest bynajmniej nowym wynalazkiem, ponieważ pierwsze standaryzowane kontenery pojawiły się w Europie już w roku 1934. Kontener doczekał się nawet własnej definicji, zawartej w normie ISO TC 104, jaka określa go mianem urządzenia transportowego o konstrukcji, która gwarantuje wielokrotne użycie. Budowa kontenera jest uniwersalna, ponieważ umożliwia przewóz tej jednostki ładunkowej wieloma środkami transportu, bez konieczności przeładowywania ładunku, który się w nim znajduje. Kontener jest również odpowiednio wyposażony, dla ułatwienia jego mocowania, manipulowania oraz przeładunku z jednego środka transportu na inny, oraz tak skonstruowany, by załadunek oraz rozładunek towarów był jak najmniej skomplikowany.

Kontenery mają standaryzowane wymiary, co oznacza, iż dany typ kontenera ma zawsze te same gabaryty, zaś do najbardziej powszechnych zaliczają się kontenery 20 i 40 stopowe. Kontenery mogą mieć również różne przeznaczenie – istnieją kontenery do przewozu towarów w opakowaniach, kontenery do przewozu palet o podwyższonej wysokości oraz szerokości, a także kontenery pozwalające kontrolować temperaturę znajdującego się wewnątrz towaru.

Dzięki wspomnianej standaryzacji oraz specjalnej konstrukcji kontenery mogą być przewożone wszystkimi gałęziami transportu, które zostały w tym celu specjalnie przystosowane. Są to na przykład statki do przewozu kontenerów – czyli kontenerowce, jeśli chodzi o kolej służą do tego na przykład wagony platformy, a w transporcie drogowym wykorzystywane są specjalne naczepy podkontenerowe.

Powstała również specjalna infrastruktura, pozwalająca na załadunek i wyładunek kontenerów, na przykład dźwignice, wózki podnoszące czy specjalne rampy załadunkowe.

Bezpieczeństwo ładunku

Nad bezpieczeństwem samych kontenerów czuwają akty prawne, jak międzynarodowa konwencja o bezpiecznych kontenerach jeśli chodzi o transport morski, czy konwencja celna w sprawie kontenerów, a wymagania względem ich konstrukcji oraz materiałów, z jakich są wykonane określają odpowiednie normy ISO i CSC.

Towar, zostaje umieszczony w kontenerze z zachowaniem zasad załadunku, jest odpowiednio rozmieszczony i zabezpieczony w jego wnętrzu, a potem pokonuje w ten sposób całą trasę przewozu. W przypadku konieczności zmiany środka transportu cały kontener zostaje przeładowany na przykład ze statku na samochód ciężarowy, ładunek natomiast pozostaje cały czas bezpiecznie zamknięty wewnątrz kontenera.

Kontenery zabezpiecza się oczywiście przed niekontrolowanym otwarciem, są one również przystosowane do przewozu towarów pod zamknięciem celnym. Specjalne oznakowanie każdego kontenera to kolejny element, wpływający na bezpieczeństwo ładunku, który dodatkowo daje możliwość uzyskania bieżącej informacji w sprawie miejsca, w którym znajduje się dany kontener

Zamknięty i zaplombowany kontener może zostać otwarty jedynie przez uprawnione do tego osoby, a zatem przez odbiorcę przesyłki, tylko w wyjątkowych przypadkach może go otworzyć Urząd Celny czy Sanepid. Wszystko to powoduje, iż ryzyko uszkodzenia czy zagubienia zabezpieczonego w kontenerze towaru jest praktycznie zerowe.

Dodatkowe korzyści

Bezpieczeństwo, jakie gwarantuje spedycja kontenerowa, jest niezwykle istotne, warto jednak wspomnieć również o znacznym skróceniu czasu transportu wynikający z eliminacji konieczności przeładowywania towaru. Znaczenie ma także ograniczeniu kosztów, jakie są wynikiem wykorzystania zunifikowanych jednostek transportowych. Doświadczony spedytor jest w stanie zorganizować transport kontenera, wykorzystując do tego celu różne środki transportu i tak planując trasę przewozu, aby maksymalnie skrócić czas i zoptymalizować koszty. Z tego rozwiązania korzystają powszechnie duże przedsiębiorstwa, ale jest ono na tyle elastyczne, iż nawet niewielki firmy, wysyłające jednorazowo większe przesyłki wybierają spedycję kontenerową z uwagi na jej zalety.

Źródło: Spedycja międzynarodowa – Symlog Warszawa