sob.. lip 20th, 2024

Dynamiczny rozwój międzynarodowej wymiany gospodarczej jest powodem ewoluowania nowych gałęzi transportu, które wymusiły organizowanie oraz wykonywanie czynności pomocniczych a jednocześnie stały się powodem powstania pojęcia spedycji oraz zawodu spedytora. Technologia przewozów kontenerowych bardzo szybko osiągnęła niezwykle wysoką pozycję, generując liczne zmiany w transporcie międzynarodowym.

Konteneryzacja stanowiła wielką zmianę jakościową, jaka ukształtowała nie jedynie środki transportu czy porty lecz zarazem wpłynęła na organizację łańcuchów transportowych. Wdrożenie konteneryzacji w przewozach towarów to milowy krok prowadzący do zmian, które daleko wykraczają poza system transportu. Poza tym wykorzystanie kontenerów, które obniżyło zdecydowanie koszty transportu, jednocześnie wpłynęło na procesy globalizacji produkcji a w rezultacie również na całą światową gospodarkę.

Kontener stał się zatem stosowaną najczęściej jednostką ładunkową w przewozach lądowych czy morskich, zaś jego zastosowanie w dużym stopniu uprościło oraz przyspieszyło operacje przeładunkowe, zwłaszcza przeprowadzane w portach morskich. Spedycja kontenerowa stanowi i będzie stanowiła silny generator zmian systemu transportowego oraz przyczyni się do dalszego rozwoju handlu światowego.

Zalety spedycji kontenerowej

Rynek przewozu kontenerowego ma wiele dobrych stron oraz proponuje naprawdę szerokie możliwości. To również bardzo elastyczny sposób na przewóz towarów, ponieważ może być wykorzystywany praktycznie w każdej branży, począwszy od spożywczej a skończywszy na przewozie towarów wielkogabarytowych.

Spedycja kontenerowa jest jednym z najlepszych sposobów utrzymywania kontaktów handlowych między oddalonymi od siebie geograficznie gospodarkami, jak na przykład europejskie oraz azjatyckie. Wykorzystywanie kontenerów, jako jednostek ładunkowych w spedycji na większe odległości upraszcza oraz przyspiesza cały proces przewozu. Dodatkowo towaru nie trzeba przeładowywać, ponieważ od miejsca nadania do miejsca docelowego jest on zabezpieczony w kontenerze. Transport kontenerowy to również transport elastyczny pod względem wykorzystanych środków przewozu – można z niego korzystać w spedycji tak drogą morską, jak też lądową, wykorzystując transportowce, pociągi bądź samochody ciężarowe.

Wiele różnych możliwości to mnóstwo sprawdzonych rozwiązań

W transporcie na duże odległości spedycja kontenerowa sprawdza się znakomicie, co potwierdza rosnące zainteresowanie tym rodzajem usług transportowych. Firmy spedycyjne oferują spedycję międzynarodową a nawet międzykontynentalną, na przykład statkiem, samolotem czy transportem kolejowym, albo spedycję multimodalną gdzie wykorzystanie kontenerów pozwala znacznie obniżyć koszty transportu.

Same kontenery są również zróżnicowane, a więc doświadczony spedytor bez problemu dostosuje odpowiedni boks do konkretnego rodzaju towaru jaki będzie przewożony. Dzięki temu ten rodzaj transportu można stosować do przewozu różnych towarów –  sypkich czy zapakowanych w kartonach a także paletyzowanych.

Za sprawą tego rozwiązania, towar znajdujący się w kontenerze jest doskonale zabezpieczony, zatem nie występuje ryzyko jego uszkodzenia. Poza tym istnieje możliwość dowolnego jego rozmieszczenia. Zastosowanie kontenerów znacznie uprościło i przyspieszyło również wszelkie operacje przeładunkowe, szczególnie te, które są prowadzone w portach morskich.

Wygodne rozwiązania dla klientów

Kontenery stanowią dobre rozwiązanie podczas realizowania usługi door-to-door. Zakłada ona dostarczenie przesyłki z siedziby jej nadawcy bezpośrednio do odbiorcy. Proces ten przebiega bezproblemowo, gdyż na całej trasie przewozu, a także bez względu na użyty w tym celu środek transportu, wykorzystywana jest jedynie jedna jednostka ładunkowa a więc nie ma konieczności przeładunku towaru przy zmianie formy przewozu.

Poszukując odpowiedniego spedytora należy szukać takiego, który może się pochwalić odpowiednim doświadczeniem, gdyż tylko wówczas możemy mieć pewność, iż w sposób profesjonalny dostarczy towar do miejsca przeznaczenia. Posiada on wypracowane standardy działań, zatrudnia wysoko wykwalifikowany personel, a co nie mniej ważne zna środowisko, w jakim pracuje.

Z pewnością zaproponuje najkorzystniejsze rozwiązania, oferując kompleksową obsługę transportu, co umożliwia optymalizację przewozu pod kątem kosztów oraz czasu.

Źródło: Symlog.eu – spedycja międzynarodowa