pon.. cze 24th, 2024

Pleśń czy zacieki na ścianie pojawiające się po deszczu to wyraźny sygnał świadczący o tym, że gdzieś w konstrukcji tarasu znajduje się nieszczelność. Należy ten problem jak najszybciej rozwiązać, ponieważ zbyt długo utrzymująca się wilgo przyczynia się do powolnego niszczenia konstrukcji tarasu, co z kolei będzie związane z koniecznością poniesienia sporych nakładów finansowych i ogromu pracy na naprawę wszystkich powstałych zniszczeń. Kiedy należy uszczelnić taras?

Dlaczego taras przecieka?

Skąd się biorą nieszczelności w konstrukcji tarasu? Pojawiają się one pod wpływem wieloletniego działania zmiennych warunków atmosferycznych – skrajnych temperatur, mrozów czy przegrzania poszczególnych elementów, co w efekcie prowadzi do powstania pęknięć. Te w ostatecznym efekcie prowadzą do przeciekania podłoża i poważnych problemów.
Warto również mieć na uwadze, że przyczyna przeciekania tarasu może leżeć również w wadach konstrukcyjnych czy błędach wykonawczych.
Kiedy konieczne jest uszczelnienie tarasu?
Najlepszy moment na przeprowadzenie hydroizolacji tarasu to wiosna lub lato – prace najlepiej wykonywać, gdy temperatura na zewnątrz wynosi około 20°C. Dzięki temu izolacja szybciej będzie wysychać. Uszczelnianie nie powinno być wykonywane w wietrzne dnu, aby elementy organiczne ani pył nie zostały przeniesione przez wiatr na warstwę izolacji.

Jak uszczelnić taras?

Zanim zostanie ułożona warstwa hydroizolacyjna na tarasie, bardzo ważne jest przygotowanie powierzchni. Należy poddać ją szlifowaniu, usunąć z niej wszystkie luźne elementy, pył i zanieczyszczenia pochodzenia organicznego (np. mchy i porosty). Nawierzchnia musi zostać też dokładnie umyta – najlepiej sprawdzi się w tym myjka ciśnieniowa. Ponadto powierzchnia powinna też zostać odtłuszczona, a następnie należy na nią zaaplikować włókninę wzmacniającą, która sprawi, że uszczelnienie będzie solidniejsze.
Jakie materiały można zastosować do uszczelnienia tarasu? Możliwości jest kilka, może być to między innymi:
  • papa podkładowa, która musi być zawsze ułożona w dwóch warstwach, przedzielonych podsypką poślizgową lub wkładkami z foli polietylenowej. W przypadku tarasów nie należy stosować papy na osnowie z tektury;
  • folie z polietylenu o wysokiej gęstości (płaskie lub wytłaczane);
  • masy uszczelniające produkowane z żywic polimerowych, aplikowane pędzlem lub pacą na betonowe podłoże (muszą powstać dwie warstwy o łącznej grubości 2-4 mm).

Niezależnie od tego, jaki materiał na uszczelnienie zostanie wybrany, należy pamiętać o tym, że dla efektywności izolacji ogromne znaczenie ma odpowiednie przygotowanie podłoża.

Efekty uszczelnienia tarasu

Odpowiednie uszczelnienie tarasu sprawi, że jego powierzchnia dzięki utworzeni elastycznej membrany pracującej wraz z materiałem będzie doskonale chroniona przez wiele lat. Taras będzie bardziej odporny na działanie warunków atmosferycznych (promieniowania UV, kwaśnych deszczów, gradu i śniegu) i uszkodzeń mechanicznych.