pon.. cze 17th, 2024

Epidemia COVID- 19 wywarła wpływ na wszystkie aspekty naszego życia. By nie rzec, że wywróciła je po prostu do góry nogami. Nie inaczej jest z rynkiem szeroko rozumniej windykacji. Odzyskiwanie wierzytelności może stać się jeszcze większym wyzwaniem niż dotychczas. Raz, że płynność finansowa wierzycieli może się jedynie pogarszać ze względu na trudną ekonomicznie sytuację globalną, dwa, że część działań typowej windykacji jest właściwie niemożliwa. Dzieje się tak chociażby ze względu na masowe zamykanie się przedsiębiorstw, ewentualnie przeniesienie pracy z dotychczasowych siedzib np. na pracę zdalną z domu. Kolejnym aspektem utrudniającym egzekucję należności jest sparaliżowanie prac sądów w tym sądów cywilnych, gdzie trafiają kwestie zadłużeń. Utrudnioną pracę mają również komornicy sądowi, którzy nie są w stanie podejmować wszystkich dotychczasowych działań egzekucyjnych, jak np. licytacje komornicze. Pytanie, które się rodzi jest następujące: jakie środki podejmowane w ramach egzekwowania należności wydają się szczególnie zasadne w dobie pandemii koronawirusa?

Działania prewencyjne

Trudne czasy wzmagają ostrożność. To jasne, wystarczy wyjrzeć przez okno ile zmieniło się w naszym krajobrazie i jak dbamy np. o profilaktykę zdrowotną. Czas najwyższy wprowadzić analogiczne podejście do kwestii dbałości o należne nam środki finansowe. Aby nie wydawać pokaźnych kwot oraz nie przenosić swojego zaangażowania na działania w kierunku windykacji, warto wdrożyć działania poprzedzające ją. Istnieje wiele metod, którymi możemy się posłużyć, aby płatności względem nas były regulowane w sposób płynny i regularny. Rozwiązania tego typu oferują firmy windykacyjne. Dzięki temu rozwiązaniu będziemy mogli na bieżąco monitorować status faktur wystawianych przez naszą firmę. W przypadku alarmujących sytuacji związanych z rosnącym zadłużeniem, możliwe będzie podjęcie stosownych działań.

Co w przypadku gdy zadłużenie jednak powstanie?

Jakbyśmy się nie starali, prowadząc biznes prędzej czy później pewnie ktoś się względem nas zadłuży. W takim przypadku konieczne staje się zastosowanie typowych działań windykacyjnych. Popularna staje się tzw. obsługa wierzytelnościW przypadku tej usługi nazwa jest niezwykle intuicyjna. Polega ona na scedowaniu działań związanych z egzekwowaniem wierzytelności na wyspecjalizowaną firmę. Pozwala to zaoszczędzić nasz czas pracy oraz energię. W jaki sposób działają tego typu firmy? Zajmują się przede wszystkim regularnym kontaktem z dłużnikiem w ramach polubownej windykacji. W razie nieskuteczności tych metod prowadzą obsługę prawną postępowań sądowych. Często podstawą wynagrodzenia za tego typu usługi jest prowizja od odzyskanych należności co pozytywnie wpływa na skuteczność działań angażowanych w ten sposób podmiotów.

Optymalnym rozwiązaniem z pewnością jest zarówno zabezpieczanie swoich płatności przed nierzetelnymi kontrahentami zanim powstaną zobowiązania. Warto także mieć rozeznanie w możliwościach windykacyjnych jakie dopuszcza prawo. Nigdy nie wiemy jakie problemy z egzekwowaniem należnych nam środków wystąpią w ramach prowadzonej działalności.