pon.. cze 24th, 2024

Licytacja komornicza to niebywała okazja dla kupca, by stać się posiadaczem, niejednokrotnie bardzo atrakcyjnej nieruchomości, w cenie niespotykanej na rynku nieruchomości. Zgodnie z prawem w takiej licytacji może wziąć udział każda osoba zainteresowana nabyciem nieruchomości, jednak zanim zdecydujemy się na zakup takiego lokalu, warto wziąć pod uwagę wszystkie kwestie, które na pierwszy rzut oka mogą wydać się nieistotne. Jak wygląda taka licytacja komornicza? Jakie warunki należy spełnić by móc licytować mieszkanie? Jakie niespodzianki mogą nas spotkać po nabyciu takiego mieszkania?

Jakie warunki musi spełnić osoba chcąca uczestniczyć w licytacji komorniczej

Jak wcześniej wspomniano, do licytacji komorniczej nieruchomości może przystąpić każda osoba, jednak niezbędne jest spełnienie podstawowego warunku, który nie jest w zasięgu każdego zainteresowanego. Przed przystąpieniem do licytacji niezbędne jest wniesienie wadium, co stanowi kwotę pieniędzy będącą zabezpieczeniem przed niedotrzymaniem warunków umowy. Wadium w przypadku licytacji komorniczych wynosi 10% wartości licytowanej nieruchomości, a kwota ta powinna być wpłacona na rachunek kancelarii komorniczej. Jeżeli wpłaciliśmy uzgodnione wcześniej wadium, a licytacja została przez nas wygrana, pieniądze te są zatrzymywane przez komornika i odliczane od kwoty, którą należy uregulować w związku z zakupem nieruchomości. Termin wpłaty reszty zobowiązania nie może przekroczyć 2 tygodni.

Czy zakup mieszkania z licytacji komorniczej może wiązać się z dodatkowymi obciążeniami?

Jeżeli nieruchomość jest licytowana ze względu na hipotekę lub inny dług wzięty pod hipotekę, wraz z wpłaceniem kwoty zakupu nieruchomości, całość tego obciążenia zostaje umorzona, a nasz lokal jest czysty od obciążeń. Inną kwestią jednak mogą być zapisy o prawie najmu dożywotniego, który nie jest możliwy do zniesienia bez uprzedniego porozumienia się z osobą figurującą w księgach wieczystych. Zanim więc przystąpimy do licytacji, warto spojrzeć na księgę wieczystą i dogłębnie zapoznać się z pełnym obrazem licytowanej nieruchomości, co zminimalizuje ryzyko niespodziewanych komplikacji.

Jak wygląda przebieg licytacji komorniczej?

Licytacja zawsze odbywa się w obecności sędziego bądź pełnomocnika sądowego w sądzie rejonowym ulokowanym odpowiednio do adresu nieruchomości. Na tego typu licytację wstęp powinny mieć wszystkie pełnoletnie osoby, jeżeli odbywa się on w trybie jawnym. W pierwszej licytacji cena wywoławcza to 75% wartości nieruchomości. Jeżeli taka cena nie spotka się z zainteresowaniem nabywców, cena ulega zmniejszeniu do 66% wartości. W przypadku licytacji, przebicie kolejnej oferty może stanowić minimum 1% wartości ceny wywoławczej. W momencie, gdy osoba prowadząca licytację trzykrotnie ogłosi najwyższą kwotę, licytacja jest uznawana za zakończoną. Jeśli nie masz pewności czy dana nieruchomość jest bezpieczna w zakupie i nie chcesz ryzykować, zawsze możesz skorzystać z bezpłatnej konsultacji z doradcą kredytowym. Osoba zewnętrzna zajmująca się zawodowo współpracą z bankami, rozpatrująca rozmaite przypadki transakcji może okazać się cenną pomocą przy tego typu transakcjach – a dodatkowo wsparcie takiego eksperta przy kredytowaniu inwestycji może okazać się nieocenione i zaoszczędzić mnóstwo czasu oraz nerwów.